Stroomschema maken

Hoe maak ik een effectief stroomschema

Ordenen van grote hoeveelheden informatie tegenwoordig leven we in een wereld waarin data en kennis een zeer prominente rol heeft. Bedrijven draaien op de kennis die binnen de organisatie beschikbaar is en de kennis die de huidige werknemers hebben over de zaken die binnen de organisatie spelen. Bedrijven draaien op duizenden processen die alleen goed werken wanneer ze op de juiste manier zijn vastgelegd. Hiervoor is het verstandig dat bedrijven een stroomschema maken. Maar dit is slechts één van de vele toepassingen waarom mensen een stroomschema maken.

Een stroomschema maken binnen het bedrijfsleven

De meest toegepaste vorm van het stroomschema is, zoals eerder aangegeven, het vastleggen van de processen zoals deze worden gehanteerd binnen bedrijven. Een stroomschema is een weergave van opeenvolgende stappen die worden genomen binnen een bepaalde handeling of combinatie van handelingen die gezamenlijk een proces vormen, zeker bij beginnende ondernemers is dit belangrijk om voor de start van het bedrijf al eens te doen; en dit proces te herhalen doorheen de looptijd van de onderneming.

stroomschema

Een voorbeeld waarvoor mensen een stroomschema maken kan het verkopen van een product zijn.

Dit begint bij het inventariseren van de klantvraag, het inkopen van de juiste artikelen tot de daadwerkelijke verkoop. Onmisbaar is het om aan te geven wie welke handeling verricht en op welke manier de handeling moet worden uitgevoerd en of worden vastgelegd. Op deze manier moet een stroomschema voor iedereen toegankelijk zijn en ook kunnen worden toegepast wanneer bestaande werknemers niet meer binnen de organisatie werkzaam zijn.

Tegenwoordig rollen dit soort flowcharts meestal gewoon uit het CRM-systeem dat door een bedrijf wordt gebruikt.

Een stroomschema maken in het dagelijks leven

Niet alleen van de praktische processen binnen een organisatie kunnen mensen een stroomschema maken. Dit kan te maken hebben op alledaagse processen in het eigen huishouden, zoals het invullen van bijvoorbeeld de belastingpapieren. Aan de andere kant kan een stroomschema ook veel grotere processen in de wereld vastleggen waar we aanzienlijk minder invloed hebben.

Zo kunnen we een stroomschema maken van bijvoorbeeld de kringloop van water.

Stroomschema makenIn dit stroomschema worden de verschillende processen, zoals bijvoorbeeld condensatie en neerslag beschreven.

Voornamelijk in het onderwijs zullen mensen een stroomschema maken om bepaalde processen op hun studenten over te brengen.

Waaraan moet een goed stroomschema voldoen

Een stroomschema maken is niet eenvoudig. Het is de kunst om een proces in veel verschillende situaties toepasbaar te laten zijn. Een stroomschema maken mag dus niet te specifiek gebeuren. Processen moeten algemeen worden beschreven, maar tegelijkertijd wel zo duidelijk worden opgeschreven dat het voor eenieder duidelijk is hoe dit moet worden toegepast. Het maken van een stroomschema kan dus alleen door iemand gebeuren die ervaring heeft met de processen en weet tegen welke problemen de uitvoerder aan kan lopen. Een stroomschema, indien goed ontworpen, kan ook heel eenvoudig tekortkomingen in een proces blootleggen. Er kan worden aangegeven in welke processtap de problemen zich bevinden en hier kan effectief op worden gestuurd.

Concluderend

Stroomschema’s zijn erg handig bij het bundelen van informatie en verschillende handelingen die binnen een proces moeten plaatsvinden. Voor iedereen moet een stroomschema duidelijkheid geven over de vraag wanneer, hoe en door wie een bepaalde handeling zal moeten worden uitgevoerd. Op deze manier kan kennis worden vastgelegd voor de lange termijn.